Zdeňka TRNEČKOVÁ

  

Zdeňka Trnečková je svébytnou autorkou postsurrealistické orientace. Narodila se v Prostějově, kde také žije a tvoří. Vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera a byla zde jedním ze zakládajících členů výstavní galerie Artium liberalium.

Do výtvarného dění regionu vstoupila ve druhé polovině 90. let. Její tvorbu charakterizují zneklidňující až provokující kompozice přírodních motivů, kosmických procesů a transformací bytostí do zvláštních forem, odmítajících perspektivu. Její kresby a malby zachovávají svůj impulsivní charakter uvolněného toku představ v zobrazení proměn hmoty a figury pomocí vlnivých linií, často s cudně erotizující tematikou.

Složité obrazové kompozice buduje způsobem rafinovaného vrstvení řady symbolických prvků fantaskní povahy, které zpravidla prostupují ústřední figurální osnovu.

Obrazy Zdeňky Trnečkové jsou od jiných snadno rozeznatelné pro jejich nevšední osobité prvky hlubokého duchovního rozměru. Svým dílem vzbuzuje respekt jak u přátel, tak i u znalců výtvarného umění. Její tvorba je představena v reprezentativní publikaci FIGURÁLNÍ TVORBA UMĚLCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE, vydané v roce 2010 Agenturou GALIA v Olomouci.