svatý Cyril a Metoděj

svatý Cyril a Metoděj
svatý Cyril a Metoděj

Středový obraz – vyobrazení s klasickými atributy

  • Cyril jako mnich v řehoním oděvu , se svitkem s hlaholicí v ruce
  • Metoděj arcibiskup, mitra na hlavě, berla v ruce
  • v pozadí za Cyrilem v dáli je cesta, která symbolizuje putování a příchod na Moravu a kotva, která odkazuje na legendu nalezení ostatků čtvrtého papeže Sv. Klementa, ten byl přivázán ke kotvě, vhozen do Černého moře r.97 nebo 101
  • Cyril a Metoděj se při své první misijní cestě k Chazarům zastavili na Krymu, kde vedli vykopávky ve městě Chersonesu a objevili ostatky S. Klementa
  • díky Cyrilu a Metodějovi se S. Kliment stal prvním světcem uctívaným na našem území, viz. nejstarší kostel u nás -rotunda S. Klimenta v Levém Hradci, jezuitská kolej Klementinum v Praze
  • v pozadí za Metodějem je začínající krajina ,která přechází do vyobrazení levého obrazu