svatý Václav

svatý Václav
svatý Václav

Středový obraz – Svatý Václav, patron českého národa

 • Václav s klasickými atributy, knížecí koruna, přemyslovská orlice, prapor, štít
 • v pozadí vpravo Svatováclavská koruna – symbol, myšlenka, idea – je teprve předjímáno její budoucí vytvoření
 • i když je koruna teprve jenom snem, už vrhá stín- světelnou siluetu kříže křesťanskou budoucnost českého národa
 • křesťanství a budoucnost českého národa- symbolicky bude obsaženo a naplněno v českých národních klenotech /koruna, žezlo, jablko/
 • v pozadí vlevo stín Václava před stínem je silueta anděla – může být součástí podstaty S. Václava – ochránce anděl – ochránce českého národa Václav
 • další možnost stín a silueta jsou vlastně dva andělé další typický atribut sv. Václava – má dva anděly
 • barevná kompozice obrazu odpovídá kompozici státních barev české vlajky

levá strana – Václav panovník navštěvuje vězně

 • Svatý Václav, mimo jiné, je patronem vězňů
 • silný přesah – král se snižuje ke komunikaci s těmi společensky vyřazenými
 • vyjádření rovnocennosti lidského bytí ubožák-král-vězeň každý se může dostat na dno vlastní vinou a taktéž nevinnou /bohužel/
 • za Václavem v levém pozadí padá sníh symbol čistoty, ale též pomíjivosti může se nabídnout znepokojivá otázka- je čistota pomíjivá? (odpověď za autorku- není)
 • však ale je čistota křehká – potřebuje útočiště a ochranu např. viz. sv. Zdislava
 • v popředí jsou vězeňské koule, okovy symboly svázání svobody
 • navštívený vězeň je v okýnku z ruky mu ven kloužou uvolněné okovy, ale nemá to hlubší smysl, protože je prostě pořád uvězněný posílá tak vzkaz o své nevinně Václavovi
 • Václav není uctěnou návštěvou vladaře v interiéru věznice naopak dlí venku v zimě jako obyčejný smrtelník
 • předjímání budoucí tragické smrti Václava rukou vlastní rodiny
 • Václav přemýšlí nad svobodou, nevinnou, vinou. milostí a milosrdenstvím je spravedlivě odsouzen? je možné to ověřit? jak má být utrpení vězně adekvátní utrpení, které způsobil druhému člověku?
 • Václav analyzuje tyto mechanismy ve struktuře vládnutí
 • Václav je ve výsledku znepokojený, protože dospěje k nejistým výsledkům
 • Václav je tímto ztrápený Bůh mu dává sílu a ukáže další cestu

pravá strana – Václav na bílém koni

 • Václav pomáhá českému knížeti Soběslavu I. a jeho vojsku v bitvě u Chlumce proti německému králi Lotharovi – vidění Václava, jak jel na bílém koni
 • Václav s bílým praporem, odjíždí z obrazu, do budoucnosti chránit českou zemi a přinést poselství o míru
 • bílý kůň je nadčasový symbol čistoty a síly jeho připodobnění v historii – létající kůň Pegas jednorožec bílý jelen – král lesa nakonec též bílý beránek-Ježíš
 • bílý prapor klasický atribut, symbol neválčení

shrnutí – kompozice a barvy

Autorka se snažila o celkovou průzračnost a vzdušnost celého oltářního obrazu S. Václava. Jejím záměrem je, aby vzdušnost obrazu lépe umožnila vnímání přesahu sv. Václava do dnešní doby i nevěřícím lidem.