svatý Vojtěch

svatý Vojtěch
svatý Vojtěch

Středový obraz, použité atributy:

  • mitra, berla, kříž, kniha k vyučování lidu
  • žehnající pravá ruka
  • déšť
  • palmová ratolest
  • heraldický znak kláštera na Břevnově

Barevná škála postupuje z levé strany, minulosti, stínů, přes Vojtěcha do budoucnosti plné světla. Z levého horního rohu, kde jsou těžká mračna, však žehnající pravá ruka uvolňuje životadárný déšť. Ten padá na znamení kříže, znamení života. V půli obrazu je postava Vojtěcha, skrze kterého se umocňuje cesta do světlé budoucnosti. I on samotný vystupuje ze tmy – znamení palmové ratolesti. V pravé části obrazu je vycházející – zapadající slunce. A heraldický znak kláštera na Břevnově. Vojtěch založil tento klášter pro duchovní zázemí a centrum vzdělanosti. Na vzdělávání odkazuje kniha. Postoj a výraz Vojtěcha je soustředěný, však zároveň odhodlaný a odvážný. Jeho život koncentrovaný do celkového dojmu silné Vojtěchovy osobnosti.

Levý obraz, použité atributy:

  • studentem v Magdeburku
  • loď -misijní cesty
  • Biskup Vojtěch hájí právo – vystupuje proti obchodu s otroky

Mladý Vojtěch se modlí a zároveň přemítá. Vzácné studium a skutečný život. Křesťanství přinášející nové horizonty, život věčný, a svobodu všem lidem bez rozdílů. Kolem mladého Vojtěcha jsou symbolicky vyobrazeny jeho skutky v budoucnu. Je možné, že měl vize a předjímal. Byl si jistý, že musí být vzdělaný, aby dostal příležitosti k pokusům o změny v chodu společnosti. Je možné, že už na něho doléhala určitá únava, při uvědomění si skutečného života. Škála barev je chladnější ,pouze vize biskupa Vojtěcha je teplých barvách jako symbol změny k lepšímu. Tato změna je též symbolicky vyjádřena tmavým křížem pod lodí a světlým křížem pod knihou.

Pravý obraz, Použité atributy:

  • Libice nad Cidlinou, poutní místo
  • Kostel sv. Vojtěcha

Celý pravý obraz je v teplých barvách. Doprava, do budoucnosti. Posun-postup. Spodní pravá část obrazu ještě přechází z tmavé barvy- ornamenty evokující kříž, rostliny a zdobné středověké prvky. Libice je taková osa života Vojtěcha. Identická symbolicky s Vojtěchem. Viz jeho život.

Shrnutí:

U oltářního obrazu sv. Vojtěcha je převažující barevnost vztahující se k českým barvám – modrá bílá červená