svatá Ludmila

svatá Ludmila
svatá Ludmila

Na celém triptychu je převažující červenomodrá kombinace – odkaz na barvy Česka.

Růžová- lososová barva je zjemňujícím prvkem. Odkazuje na takovou zavátost, nejasnost všeho kolem Ludmily. Téměř vše, co o Ludmile víme, je z legend. V německých krajích ji nazývají princeznou a matkou českého lidu. Triptych jsem pojala jako takový trochu abstraktní. Právě kvůli tomu, aby se k němu daly použít různé výklady.

Vše kolem S. Václava, jak ho Ludmila vyučovala. Ohromná vzácnost v tehdejší době.

Současní historici tvrdí, že Václav byl prvním vzdělaným českým knížetem.

Že tehdy se vzdělání týkalo pouze duchovenstva.

Snažila jsem se o navození láskyplného a útulného prostředí dětství Václava. Protikladu k jeho budoucímu životu. Pro Ludmilu to byly poslední šťastné roky- předjímání budoucnosti. Ludmila, inteligentní, empatická, věděla, že bude v přinejmenším v ohrožení života. Václav byl pro ni světlem života a hlavně nadějí pro změnu v tehdejší společnosti. Toto záviselo pouze na ní. Jenom ona jediná byla schopná Václava připravit. Je nutné mít na paměti, že to byl úsvit českých dějin.

Byla Václavovi nejen učitelkou, ale též morálním vzorem, modelem. Ludmila kvůli své čisté povaze a vizionářství byla terčem nenávisti a závisti mnohých. Nepochopení a odmítání pokroku provází lidstvo celou historií.

Sarkofág s ostatky Ludmily má v sobě nadčasovost, náboj legendy a naději pro vše dobré. Proto jsem ho namalovala snově. Jakoby si tento sarkofág dál žil svým vlastním životem. Tedy energie Ludmily, která tu prostě zůstává napořád. Přítomnost chránících andělů. Však na mne to působí tak, že Ludmila sama chrání anděly v dnešním světě. Je silná. Tak silná, že přežila věky a vyvolává pocit bezpečí. Toto je úžasné.

Na středovém obraze je Ludmila s typickými atributy. Nalevo v jejím jakoby stínu se zobrazuje tvar kříže rostoucí do mraků. Vpravo je sloupoví z baziliky S. Jiří, které barvou navazuje na pravý obraz se sarkofágem Ludmily. Sarkofág je umístěn právě v bazilice S. Jiří na Pražském  hradě. Ze sarkofágu vyrůstá konkrétní kříž, hmatatelný. Dovršení Ludmiliny budoucnosti.